CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

1. Phạm vi áp dụng

Giao hành theo thỏa thuận với khách hàng trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu